Pigmalion Pictures

Pigmalion Pictures

Pigmalion Pictures Sp. z o. o.

ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa

NIP: 5252594088
REGON: 147402486
KRS: 0000524574

kontakt@pigmalionpictures.pl

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000 zł i został pokryty w całości.